تازه های سایت

8. مهر 1396 - 12:54
ماه محرم در روستا وقتی که ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻗﺪﻡ ﻣﯽﺯﻧﯽ ﺍﺯ نزدیک ترین هیئت ﺗﺎ ﺩﻭﺭﺗﺮﯾﻦ هیئتِ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺎﺭ ﺣﺮﻑ ﻭ ﮐﻼﻡ ﯾﮑﯽ ﺍﺳﺖ، ﻣﺤﺮﻡ ﺣﺴﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺁﺋﯿﻦﻫﺎ ﺟﺪﺍﺳﺖ، ﺳﯿﺎﻩﭘﻮﺵ ﺩﺭ ﻣﺤﺮﻡ ﺣﺎﻝ ﻭ ﻫﻮﺍﯾﺶ ﯾﮑﯽ ﺍست، ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﻪ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻗﻮﺍﻡ، ﺣﺴﯿﻦ ‏( ﻉ‏) ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﻣﯽﺯﻧﻨﺪ.

به گزارش بویرخبرمحرم و الحرام، ماه پر از حزن و اندوه و فرهنگی زنده تا همیشه تاریخ است، فرهنگی که با نام آن دولت ها و حکومت ها پا گرفتند و امروزکشورهای آزاده جهان همچون جمهوری اسلامی ایران برگرفته از همین فرهنگ زنده تاریخ است و همانگونه که امام راحل فرمودند انقلاب اسلامی برگرفته از برگ های تاریخ عاشورا است و همانا اگر عاشورا نبوداسلام هم نبود.

عاشورا صحنه ای بزرگی از تاریخ است که باعث شده که امروز انسانهای آزاده جهان از این فرهنگ الگو بگیرند و به یاد فدا شدن امام حسین با 72تن از یاران با وفایش در صحرای کربلا که جان در طبق اخلاص گذاشتند و برای پایداری دین اسلام جان و خانواده خود را فدا کردند همه ساله بر سروسینه زنند تا این فرهنگ بزرگ، همیشه زنده بماند.

جای جای فرهنگ عاشورا و ماه محرم به نام تک تک یاران  باوفای امام حسین است از حضرت ابوالفضل(ع) اسوه وفاداری و اخلاص و پاسداری از حرم گرفته  تا حضرت علی اکبر(ع)،قاسم(ع)،وهب پاک سرشت و حبیب بن مظاهر .

اما روز تاسوعا روز دیگری است ، روزی به نام اسوه ایثار و شهادت حضرت ابوالفضل،علمدار کربلا ، دُر رشید بنی هاشم قمر زیبای آل رسول، جوان رعنایی که تا آخرین لحظه عمر دست از وفاداری به مولایش برنداشت و جانانه،مردانه در رکاب مولایش جنگید و به شهادت رسید.

آری حضرت ابوالفظل، این یگانه تک مرد تاریخ ایثار، ولایت مداری دُردانه ای که برای عشق به مولایش ازهمه چیز گذشت و برای رساندن آب به کودکان خیمه دست هایش را بریدند و مشکش را پاره کردند، آری کربلا صحنه همیشه تاریخ است.

امروز مرد وزن و مسیحی وکلیمی وارمنی از حضرت ابوالفضل رخصت می طلبند وعاشق این مرد بزرگ تاریخ بشریت هستند که برای وفای به مولایش همه چیزش را فدا مرد.

ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﺎﻩ ﻣﺤﺮﻡ ﺣﺎﻝ ﻭ ﻫﻮﺍﯼ ﺁﻣﺪﻥ ﻣﺎﻩﺧﻮﻥ، ﻗﯿﺎﻡ ﻭ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎی کَریَک ﻧﻤﺎﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺍﻣﺴﺎﻝ هم با فرا رسیدن ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﯼ ﺳﯿﺪ ﻭ ﺳﺎﻻﺭ ﺷﻬﯿﺪﺍﻥ ﺁﻗﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ‏( ﻉ ‏) ﺩﺭ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﻭ ﮐﻨﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﯿﺮﻕ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺮﭼﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﯿﺪﻥ ماه محرم هستند ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩ.

ﺭﻭﺍﯾﺖ ﻣﺤﺮﻡ ﻭ ﺳﯿﺎﻩﭘﻮﺷﯽِ روستای کریک، ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻋﺮﺽ ﺍﺭﺍﺩﺗﯽ ﺍﺯﺷﻬﺮ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﺩﻭﺭ ﺗﺮﯾﻦ ﺁﺑﺎﺩﯼ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﺳﺖ ﻭ ﺁﯾﯿﻦﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﯾﯽ ﺗﺠﻠﯿ ﮕﺎﻩ ﺍﯾﻦ ﺍﺭﺍﺩﺕ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺑﻮﯼ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.

ماه محرم در روستا وقتی که ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻗﺪﻡ ﻣﯽﺯﻧﯽ ﺍﺯ نزدیک ترین هیئت ﺗﺎ ﺩﻭﺭﺗﺮﯾﻦ هیئتِ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺎﺭ ﺣﺮﻑ ﻭ ﮐﻼﻡ ﯾﮑﯽ ﺍﺳﺖ، ﻣﺤﺮﻡ ﺣﺴﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺁﺋﯿﻦﻫﺎ ﺟﺪﺍﺳﺖ، ﺳﯿﺎﻩﭘﻮﺵ ﺩﺭ ﻣﺤﺮﻡ ﺣﺎﻝ ﻭ ﻫﻮﺍﯾﺶ ﯾﮑﯽ ﺍست، ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﻪ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻗﻮﺍﻡ، ﺣﺴﯿﻦ ‏( ﻉ‏) ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﻣﯽﺯﻧﻨﺪ.

هفته ها ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺭﺳﻤﯽ ﻣﺎﻩ ﻣﺤﺮﻡ، اهالی روستای کَریَک ﭘﺮﭼﻢ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﮑﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺏ ﻭ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ (ع)،حضرت عباس ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺳﺮﺩﺭ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ یا هیئت های خود ﻧﺼﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺣﺎﻝ ﻭ ﻫﻮﺍیی محرمی به روستا بخشیده اند.

در شب تاسوعا، دنا نشینان با ایجاد دسته های عزاداری و رهسپار شدن تا امامزاده ابراهیم از نوادگان امام رضا، تا پاسی از شب به عزداری خود ادامه  دادند و در غم سقای اب اشک ماتم ریختند.

نظرات کاربران

نظرخواهی

مطالبه شما از رئیس جمهور منتخب دوازدهم