تازه های سایت

رفع بیکاری
38% (42 رای)
توسعه اقتصادی
12% (13 رای)
سیاست خارجی
9% (10 رای)
مبارزه با فساد
41% (45 رای)
تمام آرا: 110

نظرخواهی

خواسته شما از نماینده آینده مجلس