تازه های سایت

رئیسی
51% (50 رای)
روحانی
24% (24 رای)
قالیباف
13% (13 رای)
جهانگیری
5% (5 رای)
میرسلیم
6% (6 رای)
هاشمی طبا
1% (1 رای)
تمام آرا: 99

نظرخواهی

خواسته شما از نماینده آینده مجلس