تازه های سایت

پربازدیدها

 در جنگ نرم ،رسانه امروز به ابزاری در دست اربابان سیاسی برای نقل و انتقال اطلاعات ،انتشار عقاید ،افکار و ایده همه چیزی را که آنها برای رسیدن به اهداف خود می خواهند تبدیل شده است .انتشار اطلاعات در این رسانه ها برای آگاهی نیست بلکه برای برای بدست گرفتن و تغییر افکار عمومی در جنگ قدرتها است.

با توجه به فرمایشات مقام عظمای ولایت امروز ما در یک میدان جنگ و کارزار فکری قرار داریم.

جامعه جهادگران مجازی شهرستان بویراحمد جمعی از جوانان مجاهد،فرزندان راستین امام خامنه ای با ندای لبیک یا حسین علیه السلام وارد میدان شدند تا آنچه را که از مهمات تفکرو فرهنگ اسلامی است را به جهان عرضه کنند.

جامعه جهادگران مجازی خطه سرسبز و کوه نشین رشته کوههای زاگرس با تاسی از آیه 17 سوره "یس" که "برما جز آنکه به روشنی رسالت ابلاغ کنیم تکلیفی نیست" رسالتی جز آگاهی بخشی،اطلاع رسانی،هشدارها و نویدها و همچنین تبیین اصول انقلاب اسلامی در عرصه جهانی را ندارد.

پایگاه خبری تحلیلی بویرخبر با شاخص ولایت و دست اخوت ندادن به هیچ جریان و حزب سیاسی آمده است تا انقلاب منحرف نگردد و به این مملکت آسیبی نرسد. و مفتخر است که دربازتاب اخبار ، انعکاس رویدادها و همچنین تبیین وتحلیلها واقعیت را مدنظر خود قرار داده است.

بویرخبر وظیفه خود می داند بر اساس اصول انقلاب اسلامي ، قانون اساسي و منافع ملي ، مصالح مردم و باورهاي ايماني کهگیلویه وبویراحمد و کشور واقعیتها را رصد کرده و در دفاع از اصول و ارزشهای اسلامی جانانه بنویسد چرا که قلمش با قدرتی نرم آگاهی بخشی را مشق می کند.

در باور بویرخبر نقد جدي و منصفانه همراه با راهکار عنصر زاينده يك جامعه پويا است و کسانی که درصدد عبور از خط قرمزهای اصول انقلاب اسلامی هستند را بر نخواهد تابید.

 

نظرخواهی

خواسته شما از نماینده آینده مجلس