نمایش 41 - 50 از 98
وفانژاد
صلاً آیا تعامل و معامله همگرایی دارند یا خیر؟ تمیز این دو دامنه اگرچه بسیار سهل است اما گاهاً در صحنه سیاسی اجتماعی استان شاهد تعارض‌هایی هستیم که ذکر آن اگرچه موجب شرمندگی برای عده‌ای می‌باشد اما در راستای روشنگری می‌تواند مطلبی مفید باشد.
نیروی انتظامی
یادداشت
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همان سد آهنین محکم و پایدار در مقابل مجرمان و تبهکاران است.
وفانژاد
نمیدانم چگونه فراموش کرده اند آن همه خیانت و آن همه دهن کجی به اصول انقلابی اسلامی را که برای چند هزار رای بیشتر وعده هایی دادند که فقط دل دشمنان را قوت بخشید.
نقدی بر 16آذر
16 آذر که میشود تازه به فکر دانشجو می افتد و دستور ترتیب جلسه ای را میدهد و شدیدا تکیه میکند بر این که نکند منتقدان بیایند.آنها همان بیسوادهایی هستند که باید بروند به جهنم و چند فحاشی مودبانه دیگر.
دانشجو
بسیج
بسیج افسانه یا شکوه
حق هم همين است به ويژه آنگاه كه دشوارترين شب ها و روزهاي پر خطر هشت سال دفاع مقدس را به ياد آوريم و نقش بسيج و بسيجي ها را در خلق حماسي ترين صحنه هاي تاريخ ايران و جهان مرور كنيم.
زیان ها و پیامدهای سوء بی حجابی و ابتذال در پوشش(قسمت سوم)
بعضی از لذت های جنسی سمعی،بصری و احیاناً لمسی که باید در نهان خانه زناشویی با انتظار و زحمت به دست آید در سایه بی حجابی آسان،رایگان و همه جا می شود و از اهمیت ازدواج وشوق زناشویی می کاهد.
شیخ نمر
آل سعود در سراشیبی زباله دان تاریخ
همگان بخوبي دریافته اند که طشت رسوائي حاکمان بیدادگر از بام به کف افتاده ومحتوم آل سعود این است که یا قربانی بعدی جنبش بیداری اسلامی اند ویا با نزدیک شدن به پایان تاریخ مصرف خود،همچون صدام ملعون به زباله دان تاریخ افکنده خواهند شد.

صفحه‌ها