نمایش 21 - 30 از 98
اندرحکایت انتخابات و تعصبات طایفه ای
هر روز پیامهایی از نشست این کاندیدها در این سه حوزه با معتدمین ، دانشجویان، جوانان، اهالی روستاها و دیگر مناطق به گوش می رسد و هر چه به انتخابات نزدیک تر می شویم، تلاش های آنها برای اجماع و تعیین چند کاندیدای محدود و البته مناسب بیشتر به چشم می آید.
فتنه جدید لیبرال ها
پروژه تخریب چهره نمایندگان مجلس از یک سو راه را برای ورود دولت به انتخابات مجلس باز می کند و از سوی دیگر تطهیر دولت را در پی دارد.
آقای رئیس جمهور آن چیزی که آبروی جمهوری اسلامی را می برد٬ سکوت در برابر ظالم٬ نگاه کردن کودک کشی های عربستان است.
دوستی ها و خویشاوندی، سهم خواهی در جذب ادارات، ابقا در سمت کنونی، سکوت به جهت جذب آراء در انتخابات، هیچکدام در واژه های انسانیت با کلمه غیرت برابری نمی کند!
فتنه آذر دانشگاه آزاد یاسوج حاصل بی‌تدبیری کیست؟
محمدکاظم نظری باید بداند که بر صندلی همان فرمانداری جلوس نموده که با اشتباه در دفاع غیرقانونی اش از سران فتنه، اکنون موجب واگذاری به حضرت ایشان گردیده و به احتمال با چنین رفتار سیاسی دوام نخواهد آورد.
آقای نظری به عقیده من بعد از برگشت کربلایی‌ها و شنیدن حادثه یکشنبه سیاه دانشگاه که چگونه به یکی از دختران مظلوم ایل سیلی زدند فضای سیاسی برای شما بسیار سنگین تر خواهد شد.
یادداشت
از چاله های خیابان ها گرفته تا نبود پارکینگ مناسب و آسفالته و قطعی مکرر آب در برخی از منطقه ها تا قطعی برق در روزهای بارانی و یا ضعف شبکه مخابرات در خطوط اینترنت و قطعی سیستم های بانکی، همه نشان از این دارد که مردم یاسوج هیچ حق شهروندی نداشته و همین که غذایی می خورند و نفسی می کشند برایشان کافی است.
اما جام زهری که به نام برجام عده ای به سیاسی کاری و دروغ پردازی های فراوان سبب رأی آوری و تجمیع در تصویب کلیات و جزئیات آن شد از همان جنس زهری بود که قطعنامه ۵۹۸ نام داشت.
اگر قرار باشد در این مصائب فقط گریه کنیم و درس و عبرت از عاشورا نگیریم شک نکنید امریکا بزرگترین هیات عزاداری را در جهان راه اندازی میکند تا ما فقط مشغول گریه هایمان باشیم و او همچنان به مبارزه خود ادامه دهد دقیقا مثالی شبیه شیطان که برای هر شخص شیطان غلی مخصوص دارد.

صفحه‌ها