نمایش 21 - 30 از 91
اما جام زهری که به نام برجام عده ای به سیاسی کاری و دروغ پردازی های فراوان سبب رأی آوری و تجمیع در تصویب کلیات و جزئیات آن شد از همان جنس زهری بود که قطعنامه ۵۹۸ نام داشت.
اگر قرار باشد در این مصائب فقط گریه کنیم و درس و عبرت از عاشورا نگیریم شک نکنید امریکا بزرگترین هیات عزاداری را در جهان راه اندازی میکند تا ما فقط مشغول گریه هایمان باشیم و او همچنان به مبارزه خود ادامه دهد دقیقا مثالی شبیه شیطان که برای هر شخص شیطان غلی مخصوص دارد.
نقدی بر مواضع مجلسیان در مورد برجام
وبسی تاسف برای انانی که حب بهارستان و دغدغه انتخابات آتی بصیرت در نگرش و اخلاص در عمل را در وجود آنها به زنجیر کشیده و حرف امامشان را به باد فراموشی سپردند و در پس یک چهره سراسر تزویر و نفاق خود را بر مردم پوشانده اند تا همچنان نان بهارستان قوتشان بخشد و نماز را پشت سر وصی پیامبر بخوانند و شام را مهمان معاویه که نماد اشرافی گریست باشند.
نگهبانی از شرع و قانون اساسی در هر سه قوه اجتناب ناپذیر است.شورای نگهبان قانون اساسی همانگونه که بر فعالیت قوه مقننه نظارت دارد بر سایر قوا نیز با تعیین صلاحیت ها می تواند نظارت داشته باشد.
سخن یکی از شهروندان ایل بویراحمد با آیت الله ملک حسینی پیرامون اولین همایش آسیبها و معظلات اجتماعی کهگیلویه وبویراحمد.
به مناسب سالگرد شهادت دکتر چمران
خوش دارم هیچ کس مرا نشناسند، هیچ کس از غم ها و دردهایم آگاهی نداشته باشد، هیچ کس از راز و نیاز های شبانه ام نفهمد، هیچ کس اشک های سوزانم را در نیمه های شب نبیند، هیچ کس به من محبت نکند
در خواست از دشمن اجابت از ما!
ورود زنان به ورزشگاه نه برای جیب مردم و نه آب خوردن مردم منفعت دارد و نه مراجع دین و روح شهدا خصوصاً 175شهید غواص تازه مهمان را خشود می کند، بلکه عقب نشینی از آرمانهای امام راحل(ره) و خشنودی شیطان بزرگ است.
کشورها در محیط بین المللی با هیجانات زودگذر تصمیم نمی گیرند و برپایه اهداف ملی و ظرفیت های موجود ، محاسبات دقیق برای برنامه های راهبردی و دوستان و دشمنان خود دارند.جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست
توافقات ژنو
تلاش های تیم مذاکره کننده هسته ای بعنوان نمایندگان کشور در این زمینه قابل تقدیر است امااین بیانیه در مواردی همسو با فرموده های رهبر معظم انقلاب نمی باشد، ایشان فرموده اند: «هرگونه توافقی باید یک مرحله ای وروشن،واضح،غیرقابل تفسیروتاویل باشد».

صفحه‌ها