نمایش 11 - 20 از 84
فتنه آذر دانشگاه آزاد یاسوج حاصل بی‌تدبیری کیست؟
محمدکاظم نظری باید بداند که بر صندلی همان فرمانداری جلوس نموده که با اشتباه در دفاع غیرقانونی اش از سران فتنه، اکنون موجب واگذاری به حضرت ایشان گردیده و به احتمال با چنین رفتار سیاسی دوام نخواهد آورد.
آقای نظری به عقیده من بعد از برگشت کربلایی‌ها و شنیدن حادثه یکشنبه سیاه دانشگاه که چگونه به یکی از دختران مظلوم ایل سیلی زدند فضای سیاسی برای شما بسیار سنگین تر خواهد شد.
یادداشت
از چاله های خیابان ها گرفته تا نبود پارکینگ مناسب و آسفالته و قطعی مکرر آب در برخی از منطقه ها تا قطعی برق در روزهای بارانی و یا ضعف شبکه مخابرات در خطوط اینترنت و قطعی سیستم های بانکی، همه نشان از این دارد که مردم یاسوج هیچ حق شهروندی نداشته و همین که غذایی می خورند و نفسی می کشند برایشان کافی است.
اما جام زهری که به نام برجام عده ای به سیاسی کاری و دروغ پردازی های فراوان سبب رأی آوری و تجمیع در تصویب کلیات و جزئیات آن شد از همان جنس زهری بود که قطعنامه ۵۹۸ نام داشت.
اگر قرار باشد در این مصائب فقط گریه کنیم و درس و عبرت از عاشورا نگیریم شک نکنید امریکا بزرگترین هیات عزاداری را در جهان راه اندازی میکند تا ما فقط مشغول گریه هایمان باشیم و او همچنان به مبارزه خود ادامه دهد دقیقا مثالی شبیه شیطان که برای هر شخص شیطان غلی مخصوص دارد.
نقدی بر مواضع مجلسیان در مورد برجام
وبسی تاسف برای انانی که حب بهارستان و دغدغه انتخابات آتی بصیرت در نگرش و اخلاص در عمل را در وجود آنها به زنجیر کشیده و حرف امامشان را به باد فراموشی سپردند و در پس یک چهره سراسر تزویر و نفاق خود را بر مردم پوشانده اند تا همچنان نان بهارستان قوتشان بخشد و نماز را پشت سر وصی پیامبر بخوانند و شام را مهمان معاویه که نماد اشرافی گریست باشند.
نگهبانی از شرع و قانون اساسی در هر سه قوه اجتناب ناپذیر است.شورای نگهبان قانون اساسی همانگونه که بر فعالیت قوه مقننه نظارت دارد بر سایر قوا نیز با تعیین صلاحیت ها می تواند نظارت داشته باشد.
سخن یکی از شهروندان ایل بویراحمد با آیت الله ملک حسینی پیرامون اولین همایش آسیبها و معظلات اجتماعی کهگیلویه وبویراحمد.
به مناسب سالگرد شهادت دکتر چمران
خوش دارم هیچ کس مرا نشناسند، هیچ کس از غم ها و دردهایم آگاهی نداشته باشد، هیچ کس از راز و نیاز های شبانه ام نفهمد، هیچ کس اشک های سوزانم را در نیمه های شب نبیند، هیچ کس به من محبت نکند

صفحه‌ها