تازه های سایت

12. شهريور 1396 - 12:11
بدعت های نوظهور
تلنگری بر رقص های خیابانی
بدون تردید هیچکس مخالف با شادی و جشن و سرور همنوع خویش نیست اگر مرزها و محدودها را خوب بشناسیم،به حریم ها احترام گذاشته و در این هیاهوهای شادی آفرین مسبب مکدرات خاطر دیگران را در صحنه های حادثه ساز فراهم نیاورده تا در برخورد و تعاملات اجتماعی روزمره به کنتاک ننشینیم!

به گزارش بویرخبر،جدیدا در هنگام عروسی و جشن های ازدواج، رقص ها از خانه و تالارهای شادی آفرین رخت بربسته و به خیابانها کشیده شده تا با مسدود کردن معابر و راههای مواصلاتی ضمن سد معبر به فرهنگ  و شعور اجتماعی در سطح استان ک.گ.ب لطمه جبران ناپذیری وارد نماید!
بدون تردید هیچکس مخالف با شادی و جشن و سرور همنوع خویش نیست اگر مرزها و محدودها را خوب بشناسیم،به حریم ها احترام گذاشته و در این هیاهوهای شادی آفرین مسبب مکدرات خاطر دیگران را در صحنه های حادثه ساز فراهم نیاورده  تا در برخورد و تعاملات اجتماعی روزمره به کنتاک ننشینیم!
صدای گوشخراش بوق های ممتد و دستمال بازی بر روی ماشین و پنجره های خودرو سبب دلنگرانی دلسوزان اهالی فرهنگ و ایل و تبارمان گردیده تا این روزها در میان سوت و کف های غیرمتعارف  در سطح خیابانها و اماکن عمومی آنچه در فرهنگ، آیین و رسوم یک جامعه و ایلیاتی تعریف میگردد همانا رهایی از قید و بندهای شرطی و پاره شدن مرامنامه  قابل احترام  دیار زاگرس نشین میباشد!
گاهی وقتا که موشکافانه تر به قضیه این شلوغ کاری غیرمتعارف خیابانی نظر می افکنیم همانا به بن بست های فکری و اندیشه ای برخورد میکنیم که صف طویلی از خلایق در پشت بند این جاده فارغ الحال عصبی و دمدمگی مزاج با حالتهایی از سر تاسف و ناراحتی سر خویش را افسوس وار تکان میدهند و چه بسا افراد صاحب کسالت و مریض الاحوال در این راه بندان های بی مورد آخرین رمق های از دست و پا افتاده را به کلنجار روحی و جسمی نشسته اند!
بدون تردید ما طلایه داران فرهنگ و اصالت جامعه لری استان کهگلویه و بویراحمد  در شکیل ترین پای بست های عزت آفرین اگر این روزها دچار شکستگی مرزهای به گسل افتاده میباشیم همانا؛ محنت،رنج دردآسا و بیش از حد فزونی ست که نیاز مبرم و واجب کفایی ست که در این ره آورد غیرمیمون چهره حفاظت شده استانمان را از قیافه های  بزک نما و فرهنگ های فرنگی دوست و من درآوردی با پاک کن حیثیت و شرف بی مثالمان التیام ببخشیم! "انشاالله"

نظرات کاربران

نظرخواهی

مطالبه شما از رئیس جمهور منتخب دوازدهم