تازه های سایت

20. اسفند 1395 - 20:21
حقوقدان، ماهیت حق را می داند و درک می کند که می شود هم سرهنگ بود و هم حقوقبان اما نمی شود همزمان حقوقران بود و حقوقدان.

به گزارش بویرخبر،اخیرا اَسناد هزینه گزاف مسواک و خمیر دندان تیم ریاست جمهوری در سفر آقای روحانی به کرج منتشر شده است .

هر چند این اتفاق وحشتناک توسط دولتی که لیدر معنویش در استخر صاحبان نظام قبل، مرحوم می شود و مدیرانش، حق اوقات فراغت برای فرزندان خویش مصوّب می کنند بعید نیست، لیکن انتظار می رفت زکات خواندن دهها واحد دروس حقوقی را با نگهبانی و احقاق حقوق مشروع تمامی ملّت و نه وابستگان دولت، اعمال می کردند.
اینکه مدعی  حقوقدانی باشید و حق خود، را  سکنی در خانه مجلل بدانید و در شعاع چند کیلومتری خود، هزاران کارتن خواب را نبینید یعنی فقط حقوق  خود را خواندید .
اینکه همسر برادرتان، بواسطه انتساب به خاندان حضرتعالی، خانه ای  هدیه ، به میزان 15 میلیارد از مفسد نامی و  شاهر بگیرد بدین مفهوم هست که ذره ای از فلسفه حقوق را هم  درک نکردید .
و اینکه پی در پی مخالفین خود را به بی سواد، افراطی و تازه به دوران رسیده خطاب می کنید ، مدلول آن هست که اتفاقا متون حقوق را هم نخواندید .
عیان هست کسی که نه فلسفه، نه متن و نه منطق حقوق را نشناسد و داعیانه فریاد حقوقدانی می زند نه حقوقدان هست و نه حقوقبان  بلکه مدعی این ادعا ها را باید حقوقران خواند .
حقوقدان، ماهیت حق را می داند و درک می کند که می شود  هم سرهنگ بود و هم حقوقبان اما نمی شود همزمان حقوقران بود و حقوقدان.

نظرات کاربران

نظرخواهی

خواسته شما از نماینده آینده مجلس