تازه های سایت

پربازدیدها

20. بهمن 1394 - 9:28
دیریست قوم بزرگ لر، با بوی کپرهای خاک گرفته در نبض احساس و اندیشه، با بوی طراوت چویل، غرش بلند برنویی را می طلبد تا در کمرکش کوهها، پشتوانه صدای زنگوله بره هایی باشد که چوپان مراقبشان در قیلوله ای شیرین، چشم از افق های دوردست بسته است.

به گزارش بویرخبر،دیریست قوم بزرگ لر، با بوی کپرهای خاک گرفته در نبض احساس و اندیشه، با بوی طراوت چویل، غرش بلند برنویی را می طلبد تا در کمرکش کوهها، پشتوانه صدای زنگوله بره هایی باشد که چوپان مراقبشان در قیلوله ای شیرین، چشم از افق های دوردست بسته است.
باید رعدی بدرخشد و غرش طوفانی، تا گرد فراموشی از ذهنهای خوابیده، زدوده شود. آرشی دیگر، که کمان آهنین فرهنگ برکشد و بر فراز نیر و ساورز، خاستگاه اندیشه و تمامیت اراده را، تا جیحون مطالبات تمام مردم محروم  و باشرافت کهگیلویه به پرواز درآورد. کمان عشق، شجاعت و راستی، در سرزمین عشق و اعتماد، بر فراز آسمانی که مردمش شریفند و مستحق بهترین ها.
آری، این بار آرشی دیگر بباید، از نسل رستم و از قوم بزرگ لر، مردی که ادب آموخته جهاد و سازندگی است، دلاورمردی از جنس شجاعت و اندیشمندی دانا و توانا بر آبادانی و روشنی هر کوی و برزن، هم او که نام و آوازه اش در محرومیت زدایی، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب میهن مان را عطرآگین ساخته است و همه اینها گواهی است بر ضرورت بودنش.
مردی که آستین همت بالا زده و پرچم دار آبادانی شهر و دیار خویش است. او که آمده، تا لبخندی شیرین و تبسمی دل انگیز بر گونه های کودکان کپرنشین امروز و دیروز سرزمین مادری اش بنشاند.
سرزمینی خاستگاه کودکی اش و سرشار از خاطرات روزها و لحظه های سخت بالندگی در دشواری محرومیت، برای او که امید داشت: می شود و می تواند و براستی که او تواناست. مردی که رویایش توسعه و آبادانی سرزمینی است که فرزندانش تنها رویایی از جلوه های شهر و شهرنشینی و تمدن و تجدد به خاطر سپرده اند و پیرانش نگاهی خسته و منتظر که مسیحا نفسی می آید… آرشی دیگر، سرداری دیگر، بزرگ مردی دیگر از دیار همیشه سرافراز ایران اسلامی و کهگیلویه بزرگ.

کبنا

نظرات کاربران

نظرخواهی

مطالبه شما از رئیس جمهور منتخب دوازدهم