تازه های سایت

12. آذر 1394 - 14:13
فتنه آذر دانشگاه آزاد یاسوج حاصل بی‌تدبیری کیست؟
صبح بخیر آقای فرماندار؟!
محمدکاظم نظری باید بداند که بر صندلی همان فرمانداری جلوس نموده که با اشتباه در دفاع غیرقانونی اش از سران فتنه، اکنون موجب واگذاری به حضرت ایشان گردیده و به احتمال با چنین رفتار سیاسی دوام نخواهد آورد.

به گزارش بویرخبر،بی تدبیری فرماندار بویراحمد در تأیید و تصویب حضور «آذر منصوری» محکوم و فعال فتنه، مخفی کاری و عدم اطلاع به استاندار و معاون سیاسی- امنیتی تا روز قبل از برگزاری سخنرانی این فعال فتنه در دانشگاه آزاد یاسوج، قرار دادن مسئولان مافوق در برابر عمل انجام شده، بی توجهی محض به شرایط خاص استان کهگیلویه و بویراحمد، تهیه خوراک برای هم صدایی رسانه‌های اصلاح طلب و اپوزیسیون خارج از کشور و در نتیجه اتهام تندروی، خودسر و اغتشاش‌گر به بسیج دانشجویی با وجود عاری بودن از حرکت های ناشایست غیرقانونی برای چشم های بیدار و ناظر، محرز بوده و در واقع ناخواسته در مسیر تکمیل پروژه نفوذ است.

اصرار ابهام آمیز فرماندار بویراحمد به حضور مجدد این فعال فتنه در دانشگاه پس از فروکش کردن نسبی شعله های آشوب و ناامنی که به همت دلسوزان نظام در دستگاه های مختلف صورت گرفته بود شائبه و شبهه تمایل باطنی فرماندار را ناخواسته به ایجاد نوعی ناامنی در افکار عمومی قوت بخشید که البته چنین تصوری با منطق و عقل سلیم سازگار نیست مگر اینکه نیمه دیگر چهره او پنهان باشد که در این صورت نظام شیعی – سیاسی باید چاره ای نو بیاندیشد.

فرماندار، نماینده سیاسی دولت و مسئول شورای تأمین در عرصه مهم امنیت و آرامش جامعه است. ردای مسئولیت در چنین جایگاه خطیری برازنده کسی است که انگیزه الهی و اشرافیت امنیتی را توأمان داشته باشد. بررسی و کنکاش پیرامون حادثه دانشگاه آزاد یاسوج مؤید این موضوع است که آشوب و ناامنی در دانشگاه حاصل بی تدبیری فرماندار بوده است.

اولاً سابقه نامبرده مؤید این نکته است که مشی وی با آنچه رئیس جمهور محترم، «اعتدال» نامیده هیچگونه تناسبی ندارد والا بستر لازم را برای حامیان و هواداران فتنه گری که « مرگ بر اصل ولایت فقیه» را تحت رهبری سران فتنه صدا زدند، فراهم نمی کرد. در نظامی که حاصل خون هزاران شهیدی است که امروزه وی در چنین جایگاهی میراث دار آنان شده است چنین اقدامی پذیرفتنی نیست.

آزادی بیان و کرسی های آزاد اندیشی به امر رهبر معظم انقلاب و با الهام از قانون اساسی شکل گرفته است ولی راه اجرایی کردن منویات رهبری، تمسک به ساختارشکنان و فتنه گرانی که نظام اسلامی و ولایت فقیه را اساساً قبول ندارند، نبوده و نیست.

بدیهی است در میان چهره های اصلاحات، انسان هایی خوش فکر و معتقد به مبانی فکری و اعتقادی نظام اسلامی کم نیستند که برای عینیت بخشیدن به آزادی بیان و کرسی های آزاد اندیشی دعوت شوند.

برای جامعه ولایی قابل هضم نیست که فرماندار آن با علم به سابقه سوء چهره های اغتشاش گر، محکوم و فعال فتنه که خطوط قرمز نظام اسلامی بوده و حضورشان در محافل دانشگاهی عین دهن کجی به قانون و مردم سراسر شیعه استان کهگیلویه و بویراحمد است، صدور مجوز نماید.

آن‌گونه که منابع موثق نقل می نمایند، فرماندار بویراحمد دو یا سه روز پس از صدور مجوز برای حضور آذر منصوری، موضوع را به استاندار و معاون سیاسی اطلاع می دهد بطوریکه تصمیم استاندار محترم و معاون سیاسی مبنی بر لغو سفر این عضو حزب منحله مشارکت و محکوم فتنه از حیث احتمال اغتشاش و آشوب منتفی می گردد. لازم می دانم این واکنش استاندار را مبنی بر نگرانی از چنین اقدامی تحسین نمایم.

آیا فرماندار بویراحمد در فاصله روز صدور مجوز تا یک روز قبل از حضور آذر منصوری و با عنایت به جمع بندی گزارشات کارشناسانه و امنیتی مبنی بر یحتمل بودن چالش و اغتشاش، قادر به اقدامات مسئولانه با ساز و کارهای قانونی نبوده است؟!

اساساً جای این سئوال مطرح است که در صورت اشرافیت امنیتی فرماندار چگونه با علم به سابقه تنش زا بودن حضور چنین عنصری که وضعیت سیاسی وی مشخص است نتوانسته با اختیارات حاصله از جایگاه رئیس شورای تأمین شهرستان با پیشنهاد دانشگاه آزاد مخالفت و از حیث مصالح امنیتی و حفظ آرامش مرکز استان چنین مجوزی را صادر ننماید ؟!

چنین به نظر می رسد که اراده و اشتیاق فرماندار نسبت به اجرای چنین امری بیشتر از پیشنهاد دهندگان بوده و چه بسا در پستوهای سیاسی و جلسات محفلی چنین تصمیم سازی شده که مجریانی نیز غافل از عواقب ناخوشایند باید آن را اجرا کنند.

اصرار ابهام آمیز فرماندار بویراحمد مبنی بر حضور مجدد آذر منصوری در دانشگاه با وجود اماره های تنش و احتمال دستگاه های امنیتی از جمله شورای تأمین، پس از رفع آشوب و بازگشت نسبی آرامش به دانشگاه، موجب ایجاد شائبه و شبهه گردیده که چرا اساساً امنیت مردم و دانشگاهیان برای فرماندار محترم مهم نبوده است؟! روشن است چنین اصراری می توانست بسترساز بروز ناامنی و آشوب مجدد، متعاقب واکنش های تند طیف های مختلف دانشجویی در مرحله دوم سخنرانی باشد که شعله های غیرقابل مهار آن، استانی را با حساسیت های خاص خود فرا می گرفت.

محمدکاظم نظری باید بداند که بر صندلی همان فرمانداری جلوس نموده که با اشتباه در دفاع غیرقانونی اش از سران فتنه، اکنون موجب واگذاری به حضرت ایشان گردیده و به احتمال با چنین رفتار سیاسی دوام نخواهد آورد.

زریرحجتی

نظرات کاربران

نظرخواهی

مطالبه شما از رئیس جمهور منتخب دوازدهم