تازه های سایت

10. مرداد 1394 - 12:36
سخن یکی از شهروندان ایل بویراحمد با آیت الله ملک حسینی پیرامون اولین همایش آسیبها و معظلات اجتماعی کهگیلویه وبویراحمد.

به گزارش بویرخبر،مردمی بودیم پیشرو در هر کاری، اراده می کردیم در مبارزه با ظلم پیشتاز همه بودیم. پنجه در پنجه قلدران عالم از اسکندر یونان تا رضاخان میرپنج قهرمان بودیم. در دفاع و جوانمردی شهره جهانی یافتیم. با صداقت عهد دیرینه داریم. با سخا و گذشت ها مهمان نواز بودیم. غیرت و عفت با مردان و زنان مان همدم و هم ساز بودیم. یارو یاور رهبر بودیم و در یک مصرع( ما شیعیان حیدر از کوی دناییم)

 

اوصاف خوب مان را گفتیم ،اما با همه این ویژگی ها در چرخش به چپ از چرخ زمانه سرعت می گیریم و از غوطه ور شدن در پلشتی ها از سایرین شتاب می گیریم.

و اما اصل سخن: همایش مردمی رویکری به تحولات استان با محوریت آسیب های اجتماعی توسط بزرگ مرد استان (که قابل ستایش است)می تواند آغاز راهی باشد برای بازگشت به خویشتن و شکوفایی خصایص نیکوی گذشته مان که در سینه تاریخ ثبت است و هراز گاهی آوازه ای از آن با حنجره کهگیلویه وبویراحمد طنین انداز می شود.

 

آری اگر چه در اجتماع بزرگ نخبگان اهل و تبار دیارمان برگ هایی از عملکرد ناصواب خود را ورق زدیم اما بیان آیت الله که فرمودند( که ایل غیرت بودیم آیا می توانیم عاطفی برای آینده گان باشیم) دیده ها را نگران ولی غیرت ها را به جوش آورد.

 

به بهانه پرداختن به این جمله بایدگفت،اگر چه پاسخ هر کدام مان به فراخور اراده های امروز است، اما چون همگان فردای نیک فرزندانمان را خواهانیم، پس آیا شایسته نیست که هم قول و هم عقیده وارد میدان شویم و برای اصلاح رزایل از چهره وشهر و شهروندانمان با کمک از هدایت و خواست  خداوندی همت بنمائیم.

 

اگر چه برای امتداد این راه مبارک ساز و کارها زیاد است و اما پیشنهاد می گردد شبیه این اجتماع، اجتماعی از (جوانان) برگزار شود و برای هیجده آسیبی که بیان شد و حقیر برای اینکه بیست شود دو مورد در ذیل اضافه می نمایم کارگروه هایی تشکیل و اقدامات مقتضی عملیاتی گردد.

 

1-چرا ارتباط پدر با فرزندان در استان ضعیف است و برخی فرزندان از والدین گریزانند.

 

2- چرا کارمند و کارگر کم کاری و زدن از وقت کار را زرنگ بازی می دانند تا لقمه های شبه ناک وارد منزل شود؟

نظرات کاربران

نظرخواهی

خواسته شما از نماینده آینده مجلس