تازه های سایت

13. شهريور 1393 - 13:00
به بهانه رأی نیاوردن مسجد جامعی در شورای شهر تهران
ریزش در لایه های اولیه حامیان حسن روحانی
انتخابات خرداد ۹۲ با پیروزی جریان اعتدالگرایی در کشور به سرانجام رسید

به گزارش بویرخبر، انتخابات خرداد ۹۲ با پیروزی جریان اعتدالگرایی در کشور به سرانجام رسید .البته اگر بخواهیم با نگاهی ریز بینانه  به کلماتی همچون اعتدال،تدبیر و امید نگاه کنیم یقینا ساعت ها باید وقت گذاشت تا معنای کلمه نه تنها برای عامه مردم که برای منتسب های به جریان اعتدالگرایی و تدبیر و امید روشن شود. صرف نظر از اینکه آیا دولت بخاطر حمایت سیاسی گروه و یا حزبی خاص پیروز انتخابات شد یا بخاطر شعار ها و برنامه های طرح شده از طرف دکتر روحانی ،جا دارد در خصوص عمر بیش از یکسال دولت و فعالیت های اساسی دولت کمی دقت کنیم و متوجه شویم که مطالبه واقعی مردم از دولت  چیست ؟
هرچند در بعضی از برنامه های در حال اجرا تناقض فراوانی با وعده های خرداد ۹۲دیده میشود اما اینکه دولت در راستای تحقق برنامه ها و وعده های انتخاباتی خود قدم بر میدارد بر همگان آشکار است و در این میان تحقق این وعده ها بیشتر از همه موجب رضایت مردم از دولت و انتخاب مجدد دولت برای تصدی کرسی ریاست جمهوری دوازدهم میباشد .اما آنچه که در مدت یکسال از دولت تدبیر و امید و جریان اعتدالی در سطح کشور دیده شده ،محبوبیت دولت را به نسبت سال گذشته تغییر چندانی نداده هرچند گرایش هایی در خصوص ثبات تقریبی بازار،نسبت  به دولت وجود داشته اما ریزشهایی هم در لایه های اولیه حامیان دولت وجود داشته که غیر قابل انکار است.
آنچه که مردم  این کشور از دولت انتظار دارند در شعار سال توسط رهبر معظم انقلاب بصورت تمام و کمال بیان شده کلمات کلیدی”فرهنگ-اقتصاد-عزم ملی-مدیریت جهادی”یک نقشه راه برای موفقیت دولت میباشد.
جا دارد کمی در مورد این کلمات صحبت را بازتر کنیم.
فرهنگ:یقینا فرهنگ ناب اسلامی انقلابی  ایرانی است که تنها فرهنگ ناب و غنی است که باید با برنامه ریزی مناسب دولت در زندگی مردم اجرایی شود تا بستر خوشبختی دنیوی و اخروی برای مردم فراهم شود.فرهنگ اسلامی انقلابی ایرانی باید کاملا خالص باشد بطوری که هیچ گونه وابستگی فرهنگی یا تمایل فرهنگی به فرهنگ طاغوتی غرب وجود نداشته باشد.
اقتصاد:زمانی که رهبر معظم انقلاب میفرمایند فرهنگ از اقتصاد هم مهم تر است یعنی اینکه باید فرهنگ اقتصادی داشته باشیم و این یعنی همان اقتصاد نوین اسلامی که اقتصاد کشور اسلامی تنها ریشه اش نظام اقتصادی دین گراست .
عزم ملی:عزم ملی یعنی اعتماد به نیروهای داخلی و مردم و همراه ساختن مردم در تحقق اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.البته شایان ذکر است که این همراهی بایستی هم بصورت معنوی و هم ظاهری صورت بپذیرد و نیازمند حضور دولتمردان در بین عامه مردم میباشد.که البته سابقا این حضور در سفرهای استانی  دولت گذشته کاملا محسوس بود و دولت گذشته در همراه کردن مردم با دولت خود  کارنامه قابل قبولی بجا گذاشت .
مدیریت جهادی:مدیریت جهادی یعنی در کنار برنامه ریزی های دقیق و مبنایی باید نگاه ما به وظایف محوله نگاهی تکلیف گرایانه باشد .اگر نگاه تکلیف گرایانه باشد دیگر شب یا روز و یاساعات غیرکاری مانع از انجام وظیفه نمیشود و صد البته این آب و خاک با مدیریت جهادی آشنایی کاملی دارد چه در دفاع مقدس و چه در دولتی که هفده ساعت در شبانه روز با نگاهی تکلیف گرایانه به فعالیت میپرداخت.
در پایان طرح یک سوال….
آیا مردم یک دولت با مدیریت جهادی و از جنس مردم و با رویکردی دین گرایانه و عدالت محور نمیخواهند؟
پاسخ مردم در انتخابات دوازدهم شنیده میشود.

سید رحیم وفانژاد

نظرات کاربران

نظرخواهی

مطالبه شما از رئیس جمهور منتخب دوازدهم