تب‌های اولیه

رفع بیکاری
50% (13 رای)
توسعه اقتصادی
12% (3 رای)
سیاست خارجی
8% (2 رای)
مبارزه با فساد
31% (8 رای)
تمام آرا: 26