تب‌های اولیه

رفع بیکاری
33% (19 رای)
توسعه اقتصادی
9% (5 رای)
سیاست خارجی
17% (10 رای)
مبارزه با فساد
41% (24 رای)
تمام آرا: 58