تب‌های اولیه

رفع بیکاری
39% (28 رای)
توسعه اقتصادی
8% (6 رای)
سیاست خارجی
14% (10 رای)
مبارزه با فساد
39% (28 رای)
تمام آرا: 72