تب‌های اولیه

رفع بیکاری
37% (37 رای)
توسعه اقتصادی
12% (12 رای)
سیاست خارجی
10% (10 رای)
مبارزه با فساد
42% (42 رای)
تمام آرا: 101