تب‌های اولیه

رفع بیکاری
37% (38 رای)
توسعه اقتصادی
13% (13 رای)
سیاست خارجی
10% (10 رای)
مبارزه با فساد
41% (43 رای)
تمام آرا: 104