تب‌های اولیه

رفع بیکاری
38% (37 رای)
توسعه اقتصادی
11% (11 رای)
سیاست خارجی
10% (10 رای)
مبارزه با فساد
40% (39 رای)
تمام آرا: 97