تب‌های اولیه

رفع بیکاری
40% (34 رای)
توسعه اقتصادی
9% (8 رای)
سیاست خارجی
12% (10 رای)
مبارزه با فساد
39% (33 رای)
تمام آرا: 85