تب‌های اولیه

اقتصاد
17% (10 رای)
اشتغال
22% (13 رای)
عدالت
22% (13 رای)
توجه به قوم و طایفه
39% (23 رای)
تمام آرا: 59