تازه های سایت

19. تير 1393 - 10:01
لیاقت می خواهد

به گزارش بویرخبر، ممنونم که بهم اجازه دادی بین همه ی این آدمای رنگ وارنگ یه دونه باشم.

در آینده ای نزدیک گاهی به دور و برت بینداز

یک وقت هایی می شود که خودت را تنها چادریِ کلِ خیابان می بینیلبخند بزن، رو به آسمان کن و بگو:

خــــدایــــا!!ممنونم که بهم اجازه دادی بین همه ی این آدمای رنگ وارنگ یه دونه باشم.شک نداشته باش که این یک فرصتِ ویژه است تا برایِ او (خدا) هم یکی یک دانه باشی..

نظرات کاربران

نظرخواهی

مطالبه شما از رئیس جمهور منتخب دوازدهم