تازه های سایت

پربازدیدها

2. اسفند 1397 - 19:52
یکی از راه های حفظ گونه ای درختی، کاشت گونه های مختلف گیاهی از قبیل درختی و درختچه ای است، در همین ارتباط در اراضی کهگیلویه اقدام به جنگل کاری شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بویرخبر؛ توجه به حفظ طبیعت به دلیل افزایش روز افزون جمعیت و تخریب محیط زیست گیاهی و همچنین صنعتی شدن جوامع، سبب به خطر افتادن حیات برای بشر در حال و آینده خواهد شد.

 

در همین ارتباط در بسیاری از کشورها از طبیعت به عنوان نسخه نجات بخش بشریت یاد شده و برنامه ها و سیاست ها را به سمت حفظ طبیعت از طریق آموزش وفرهنگ سازی، جلوگیری از تخریب گونه های درختی و گیاهی، هزینه جهت جنگلکاری، و جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز در طبیعت هدایت کرده اند.

 

در کشور ایران با دارا بود گونه های متنوع گیاهی و همچنین عدم توجه کافی به طبیعت، بخشی از زیادی از این منابع خدادای در معرض خطر قرار دارد، بنابراین  لازم است حفظ جنگل ها و مراتع جزء برنامه های ضروری دولت ها باشد.

در همن ارتباط در شهرستان کهگیلویه به منظور افزایش گونه های جنگلی و و همچنین توجه  به شرایط بومی  و جنگلی منطقه در سال گذشته جنگلکاری شده است ، که می توان گفت گامی ارزشمند در جهت توجه به طبیعت است.

 

باید اشاره کرد استان کهگیلویه و بویراحمد با دارا بودن گونه های مختلف جنگلی به احتمال زیاد 70 نوع گونه نقش مهمی می تواند در  اقتاصد  و همچنین در بخش های گیاهان داروئی داشته باشد، بنابراین باید به بهترین شرایط ممکن از این ذخیره گاه ها حفاظت و در جهت احیاء و حفاظت آن برآمد.

 

تصاویر منطقه جنگلکاری در زیر آمده است: 

 

 

نظرات کاربران

نظرخواهی

مطالبه شما از رئیس جمهور منتخب دوازدهم