تازه های سایت

23. تير 1397 - 9:04
مسوول پاکبانان ناحیه یک شهرداری یاسوج با اعلام برنامه زمانبدی جمع آوری پسماندهای خانگی مناطق شهر یاسوج گفت: با رعایت جمع آوری پسماند می توان گامی مثبت در جهت کنترل بیماری حصبه، وبا و هپاتیت برداشت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بویرخبر؛ توسعه یافتگی رابطه ای دو سویه میان میزان مشارکت اجتماعی و احساس مسئولیت مدیریت شهری است.

 

از این رو دستیابی به شهر پاک و سبز درخور شأن شهروندان فهیم شهر یاسوج با مشارکت و همدلی موثر شهروندان به عنوان سرمایه اصلی که می تواند بستر ساز توسعه گردد و از سوی دیگر دلسوزی و مسوولیت پذیری مدیران شهری قابل تحقق است.

 

جهت توسعه یافتگی و زیباسازی شهر، نه تنها مسوولین امر باید تلاش مضاعفی بکار گیرند، بلکه شهروندان که نقش مهمی در پاکیزگی شهر و محیط زندگی خود دارند نیز باید با احساس مسوولیت شعار "شهر ما خانه ماست" را به عمل تبدیل کنند.

 

نوشادی مسوول شرکت خدماتی "حمید پویا عدالت" که مسوولیت نظارت بر کار پاکبانان شهر یاسوج را بر عهده دارد در گفت و گو با بویرخبر گفت: شهر یاسوج به دو ناحیه تقسیم بندی شده است ودر ناحیه یک که از انتقال خون شروع و تا پایان تل خسرو ادامه دارد، حدود 160 پاکبان مشغول به فعالیت و ارائه خدمات هستند.

 

نوشادی با بیان اینکه حق و حقوق پاکبانان شهر یاسوج به موقع پرداخت می شود افزود: شیفت کاری پاکبانان شهر یاسوج به سه بازه زمانی صبح، عصر و شب تقسیم بندی می شود که در هر گروه، دسته های پاکبان در شیفت عصر پارک ها را و در شیفت شب مرکز شهر را پوشش می دهند و اینگونه نیست که یک پاکبان در دو شیفت حضور داشته باشد.

 

مسوول پاکبانان ناحیه یک شهر یاسوج با اعلام برنامه زمانبدی جمع آوری پسماندهای خانگی مناطق شهر یاسوج گفت: در برخی از مناطق شهر یاسوج به صورت روزانه، برخی به صورت شبانه و برخی دیگر به صورت یک روز درمیان اقدام به جمع آوری پسماندهای آن می شود.

 

وی با اعلام شماره تلفن 07433223349 جهت رسیدگی به شکایات افزود: جمع آوری روزانه پسماند از ساعت 6 صبح لغایت 16 عصر و جمع آوری شبانه از ساعت 16 عصر لغایت 6 صبح انجام می گیرد.

 

وی در پایان گفت: با رعایت جمع آوری پسماند می توان گامی مثبت در جهت کنترل بیماری حصبه، وبا و هپاتیت برداشت.

برنامه زمانبندی روزانه جمع آوری پسماند ناحیه یک شهر یاسوج در زیر آمده است:

نظرات کاربران

نظرخواهی

مطالبه شما از رئیس جمهور منتخب دوازدهم