تازه های سایت

15. آذر 1396 - 15:46
خوان پایه گفت: نقاط ضعف و قوت شناسایی و در راستای بهبود ضعف‌ها و پایداری نقاط مثبت اقدامات لازم انجام شد، که نتیجه آن کسب رتبه اول در بین تمام ادارات زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی شد.
www.boyerkhabar.ir

نظرات کاربران

نظرخواهی

مطالبه شما از رئیس جمهور منتخب دوازدهم