تازه های سایت

25. شهريور 1396 - 15:09
پس از این دامگه عبور کنید تا بتوانید به خوبی بر مسائل این عرصه مشرف شوید و تصمیماتی اتخاذ کنید تا با تکیه بر آنها بتوانید یکی از مهم‌ترین سلول‌های تمدن ساز امروز یعنی خانواده را از مسائل گربانگیرش رهایی بخشید.

حمیده هدایتخواه فعال حوزه اجتماعی و زنان و دانش‌آموخته مطالعات زنان طی یادداشتی همزمان با انتخاب استاندار جدید کهگیلویه و بویراحمد آورده است: پیش از سخن «و حق من بر شما این است که مرا در آشکار و نهان خیرخواهی کنید.» حضرت امیر(ع).

جمله فوق را یکی از حقوق حاکمان بر مردم می‌دانیم که از زبان امیرمؤمنان خطاب به مردم بیان شده است، پس مردم مکلفند برای حکامشان خیرخواهی کنند در آشکار و نهان و من از باب این تکلیف سخنی کوتاه با استاندار جدید در میان می‌گذارم! بی شک این خیرخواهی، خیرمقدم حقیقی است، باشد که از چاپلوسی، ریا و ژاژخایی در مواجهه با مسئولین بپرهیزیم و با زبانی حق گو به استقبالشان برویم.

کوتاه سخن

جناب استاندار به استانی قدم می‌گذارید سرشار از انرژی، توانایی، نشاط و دارایی‌های انسانی و طبیعی که با شناخت و مدیریتشان می‌توان بهترین‌ها را برای این مردم رقم زد.

بی‌شک تاکید بر شناخت پتانسیل‌ها و دارایی‌های این استان، تاکید بر مهمترین گامی است که یک مدیر و مسئول می‌تواند برای به سرانجام رسیدن بهتر برنامه‌هایش، بردارد.

پس دقیق بنگرید و در این دقت به خانواده و زنان نگاهی دوباره و دقیق تر بیفکنید که می‌دانم، خوب می‌دانید پایه رشد هر منطقه و جامعه‌ای خانواده است.

شاید بتوان با قاطعیت گفت حوزه زن و خانواده در این استان از حوزه‌های مغفول ماند‌ه‌ای است که بی‌توجهی جدی به آن زمینه‌ساز دیگر آسیب‌ها در سطح جامعه نیز شده و می‌شود! این بی‌توجهی در دوره‌ای با رهاشدگی مطلق و دوره‌ای دیگر با پرداخت نمایشی و ویترینی به عرصه مهم خانواده قابل رویت است.

می‌خواهم بگویم با رصدی جدی به خوبی درمی‌یابید نبود نگاه کارشناسانه و دلسوزانه در میان مسئولین این حوزه در استان مهم‌ترین نقطه‌ای است که این غفلت را دامن زده و می‌زند.

پس از این دامگه عبور کنید تا بتوانید به خوبی بر مسائل این عرصه مشرف شوید و تصمیماتی اتخاذ کنید تا با تکیه بر آنها بتوانید یکی از مهم‌ترین سلول‌های تمدن ساز امروز یعنی خانواده را از مسائل گربانگیرش رهایی بخشید.

ما پایه‌ای‌ترین خواسته خود را در نوع انتخاب مدیران و مسؤولان حوزه زن و خانواده در استان با شما در میان نهادیم! از سیاسی کاری در انتخاب مسؤولان این عرصه بپرهیزید و اگر می‌خواهید نامی نیک از شما در میان این استان باقی بماند برای اولین بار با نگاهی کارشناسانه و دلسوزانه به این عرصه بنگرید و کارشناسان و دلسوزان حقیقی این حوزه را به مسئولیت بگمارید، کسانی که به دور از بازیهای سیاسی تنها و تنها به فکر خانواده و زنان این استانند. این گام شما می‌تواند منشا جدی حل بسیاری از مسائل موجود باشد.

امید که همه ما در مسؤولیت‌های خود خادم و خیرخواه مردم و انقلاب باشیم و در مسیر رضای حق تعالی گام برداریم.

نظرات کاربران

نظرخواهی

مطالبه شما از رئیس جمهور منتخب دوازدهم