تازه های سایت

1. تير 1396 - 17:30
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و کارکنان شرکت آبفای شهری با هم درگیر شدند.

به گزارش پایگاه خبری بویرخبردر پی قلع و قمع درختان منطقه چم گنجشکی واقع در مجاورت بیمارستان امام سجاد(ع) که باعث حاشیه ها و تنش های میان علوم پزشکی و آب و فاضلاب شهری شده بود، امروز نیز کارکنان این دو مجموعه دولتی باهم درگیر شدند.

بر اساس این گزارش، گویا شورای تامین برای تامین آب ضروری شهر یاسوج مصوبه ای داده است و روز گذشته نیز مدیرعامل آب منطقه ای و رییس دانشگاه علوم پزشکی استان در دانشگاه علوم پزشکی جلسه ای تشکیل دادند و در آن برای ادامه کار توافق کردند و نمایندگان هر دو سازمان جهت تعیین زمین جایگزین اقدام کنند.

اما ظاهرا صبح امروز ماموران آب و فاضلاب شهری به همراه ماموران نیروی انتظامی و با همراه داشتن مصوبه شورای تامین استان و استناد به آن نسبت به ایجاد جاده ای جداگانه اقدام کردند که همین موضوع با مقاومت اساتید دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مواجه شد نهایتا به درگیری انجامید.

 

نظرات کاربران

نظرخواهی

مطالبه شما از رئیس جمهور منتخب دوازدهم