تازه های سایت

9. دى 1395 - 9:48
علیرغم اینکه چند ماه تا انتخابات شورای اسلامی شهرها و رستاها مانده است، از هم اکنون شاهد فعالیت های انتخاباتی برخی افراد و زمزمه حضور برخی دیگر هستیم.

به گزارش بویرخبر،به نقل از یکی از سایت های محلی استان اگر چه نباید به مطالب شبکه های اجتماعی استناد کرد و تائید صحت آنها نیازمند تحقیق است اما حضور پررنگ برخی افراد در شبکه های مجازی و راه اندازی گروهها و کانال های تلگرامی نشان دهنده ی شروع تحرکالت انتخاباتی است.

دید و بازدیدها و مهمانی هم بر طبق عادات قبلی برقرار است و بهره بردن از فضای رسانه ای برای معرفی و شناخت افراد هم روش دیگر افراد برای معرفی خود به عنوان کاندیدای شورای شهر است.

در این میان نام برخی از افراد شناخته شده نیز مطرح می شود که خود حضور یا عدم حضور خود را تاکنون تائید یا رد نکرده اند اما با توجه به سابقه آنها می توان اینگونه برداشت کرد که در انتخابات شورای شهر کاندیدا خواهند شد.

در ادامه اسامی تعدادی از افراد که از آنها به عنوان کاندیدای احتمالی شورای شهر یاسوج یاد می شود، آورده شده است: کیان جوکار؛ محمدرحیم دهرابپور؛ سید رضا آذرگون؛ سرخاب بیننده؛ زریرشجاعی؛ رستم احمدی؛ الهه شیروانی؛ پریسا راد؛ فرشاد نگین تاجی؛ سید حسین رازیان؛ کیان دهرابپور؛ رهامی؛ فریدونی؛ دانشی؛ خوبانی؛ احمدی کیش؛ علی فرهادی؛ نجفی؛ نیکبخت؛ خلقی پور؛ آشنا ؛ حاتمی؛ عین الله محمودی؛ جهانبازی؛ محمدی و …

شما نیز می توانید با ارسال مطالب خود به معرفی و نقد جریان انتخابات شورای شهر بپردازید.

انتهای پیام/ر

نظرات کاربران

نظرخواهی

مطالبه شما از رئیس جمهور منتخب دوازدهم