تازه های سایت

19. مهر 1394 - 9:14
خاطره ای از خواب شهید پازوکی که امام خمینی.ره.فرمودند '''ما مکلف به انجام تکلیف هستیم از زبان فرزند شهید معصومی که جایی نگارش نشده است

به گزارش بویرخبر،خاطره ای از شهیدمجیدپازوکی فرمانده ی تفحص لشگر27 محمدرسول الله به نقل از زهیر معصومی فرزندشهید:

فکر کنم تابستان  سال 80 بود.شبی برای کشیک شبانه حدود ساعت 2بود که درسنگر روی خاکریز دور مقر تفحص لشگر در فکه مشغول خواندن نوحه و زمزمه ی سرودی بودم...
متوجه شدم شخصی برای وضو گرفتن کنارتانکر آب رفت...
دقت کردم دیدم آقامجید پازوکی جانشین مقر است...
خوشحال شدم..میدانستم قطعا به کنارم می آید...شیفته ی سادگی وصفایش بودم... عاشق خاطراتش... تیکه کلامهای ''آجری''یش...
آمد باهمان لقبی که به من داده بود گفت:چطوری'' مارگیر''... درچه حالی زهیر.. خوش میگذره؟!...
یادش بخیر...صدایش درگوشم عمق وجودم را نوازش میدهد...
خلاصه آمدو باهم شروع به درد ودل کردیم...همیشه آرزوی شهادت را باحسرت بیان میکرد... من هم لذت شنیدن خاطراتش را عاشقانه باهیج چیز عوض نمیکردم...آنشب از خوابی برایم گفت که هرگز از یادم کم رنگ نشد و سرلوحه ی مشقهای زندگی ام بوده وهست...
صحبت از شهادت و تکلیف جستجوگران شهدا درفکه بود واینکه این یک وظیفه است...آقامجید گفت: زهیر ، یادت هست امام خمینی.ره.فرمودند '''ما مکلف به انجام تکلیف هستیم ،،،؟'''
گفتم:بله خوندم و میدونم...
بعد گفت:شبی امام خمینی.ره. را خواب دیدم...!آقا درخواب فرمودند:
''ما تنها با آنهایی کار داریم که رهروی عشقند... نه تکلیف...!!!''
بله... سردار باصفای تفحص، هم عاشقانه به تکلیف خود عمل کرد و هم  رهروی عشق بود و به آرزویش رسید... 
بعد از آن فهمیدم که واقعا او چه دیده و امام.ره.درخواب بوسیله ی ایشان چه گنج عظیمی به من دادند...
 ...خیلی ها در جنگ به تکلیف خود عاشقانه عمل کردند و تا آخرهم مشق جنگ کردند،! و ماجورند ...،
  آری ' امنیت امروز ما بادلاوری وایثار آنها رقم خورده که ان شاالله شهادت هم در نهایت نصیب همه ی مان گردد...
''اما ، وای بر آنان که نه به تکلیف گذشته عمل کردند ونه حال ، رهروی عشقند ...!''' همانا آنهایند مصداق 'خسرالدنیا والاخره' ''...

نظرات کاربران

نظرخواهی

مطالبه شما از رئیس جمهور منتخب دوازدهم