تازه های سایت

2. بهمن 1395 - 13:38
امروزه تفریح و سرگرمی از نیازهای اساسی جوانان و نوجوانان به شمار می رود که در این بین نظارت خانواده بر فعالیت ها و هدایت به سمت برنامه های متنوع فرهنگی می تواند آنها را از قرار گرفتن در مسیر آسیب های اجتماعی مصون نگه دارد.

نظرات کاربران

نظرخواهی

مطالبه شما از رئیس جمهور منتخب دوازدهم