تازه های سایت

29. دى 1395 - 12:01
شاید بتوان این موضوع کلنگ زنی های تک شمار دولت یازدهم در این برهه از زمان را یک سانتاژ تبلیغاتی برای افرادی خاص دانست که می خواهند با چنین کارهای روزمه ای از خود برای انتخابات باز کنند.

نظرات کاربران

نظرخواهی

مطالبه شما از رئیس جمهور منتخب دوازدهم